Gedestilleerd water

                                      ilri.nl

 

Productie van gedstilleerd water

Gedestilleerd water wordt verkregen door een chemisch destillatieproces. Het water wordt verwarmd tot het stoom wordt, en de stoom condenseert op een oppervlak en wordt opgevangen. Het water wordt daarbij gezuiverd van alle stoffen die het bevat. Deze stoffen blijven volledig achter in het oorspronkelijke vat nadat het water is verdampt. Het destillatieproces reinigt ook het water van alle bacteriën die het bevat, maar het is niet inherent steriel. Om dit te doen, moet het opnieuw worden gesteriliseerd, vanwege het risico van herbesmetting, en vooral moet het in een steriele toestand worden gevuld, zodat het echt geen ziektekiemen bevat.

Eigenschappen van gedestilleerd water

Gedestilleerd water is volledig zuiver water. Het bevat geen opgeloste stoffen meer en geen vreemde voorwerpen. In tegenstelling tot gedeïoniseerd water worden niet alleen de ionen, maar alle vreemde bestanddelen verwijderd. Door het gebrek aan mineralen is de pH-waarde van gedestilleerd water 5. Daarom wordt het in technische termen vaak pH5-water genoemd. Door de lage pH-waarde gedraagt gedestilleerd water zich als een licht zuur. Het is echter slechts een zwak gebufferd zuur dat zijn pH-waarde licht wijzigt door het milieu. Door zijn zure karakter is het ook veel agressiever dan ongezuiverd water en kan het een grote hoeveelheid stoffen opnemen. Dit maakt het een zeer goed schoonmaakmiddel. Het kan echter heel slecht zeep oplossen.

Gebruik van gedestilleerd water

In de biologie en chemie wordt het zeer vaak gebruikt als reinigingsmiddel en oplosmiddel. Omdat het zeer agressief is, werkt het beter dan gewoon water. Als strijkwater wordt het geacht kalkafzetting in het ijzer te voorkomen. Ook oudere, niet onderhoudsvrije batterijen moeten regelmatig met gedestilleerd water

Effect op het menselijk lichaam

Gedestilleerd water is alleen acuut giftig in grote hoeveelheden. Maar ook in kleinere hoeveelheden kan het een schadelijk effect hebben.